• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp
Headerafbeelding

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te lezen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je problemen ondervinden of vragen hebben over de inhoud van de website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail.*

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Dit is een website van entrea lindenhout. Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechtenbeleid
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan beeldmateriaal of informatie die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan entrea lindenhout. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van entrea lindenhout. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.*

Privacybeleid
Entrea lindenhout respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Entrea lindenhout conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
De eventueel verstrekte persoonsgegevens gebruikt entrea lindenhout alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Op de website wordt gebruik gemaakt van aanvraagformulieren, sollicitatieformulieren en aanmeldformulieren. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Privacyreglement Cli├źntgegevens
Lees hier het Privacyreglement Cli├źntgegevens van entrea lindenhout.

Inzien van gegevens
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons op nemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kun je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Je hebt de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitaal magazine. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kun je deze te allen tijde afmelden middels de link onderaan de nieuwsbrief.

Inlog
Pleegouders kunnen inloggen op een afgesloten deel van de website om zo gegevens te kunnen inzien. Deze login gegevens worden verstrekt door entrea lindenhout en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beveiligd.

Bewaartermijn
Entrea lindenhout bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen persoon en entrea lindenhout.

Beveiligen van persoonsgegevens
Entrea lindenhout neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Beveiliging
Doordat de website op een Secure Server draait bent u ervan verzekerd dat de gegevens die van- en naar je computer worden verzonden door niemand kunnen worden onderschept of gelezen. Een Secure Server is een absolute vereiste voor websites waar bezoekers hun adresinformatie (of andere gevoelige) gegevens online doorgeven.

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met communicatie@entrealindenhout.nl
of de Functionaris Gegevensbeheer: fg@entrealindenhout.nl

Entrea lindenhout
Heijenoordseweg
16813 GG Arnhem
T (026) 354 33 33