• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Specialistische behandeling thuis

De hulp die we je thuis kunnen bieden, is stevige hulp. Vaak is er al van alles geprobeerd met hulp en steun vanuit het eigen netwerk en ondersteuning vanuit een wijk- of buurtteam, maar toch is er meer nodig. Omdat we echte specialisten zijn op het gebied van opgroeien en opvoeden kunnen we vaak goed helpen.

Behandeling die we thuis inzetten:

  • Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG)
  • Video Hometraining (VHT)
  • Intensief kort ambulant (IKA)
  • Baby in zicht
  • Pedagogisch ambulant
  • 16Plus
  • Gezin centraal met flexibel verblijf
  • R75
  • Geweldloos Verzet

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Soms gaat het niet goed met je kinderen of met jezelf en stapelen de problemen thuis zich op. Je doet wat je kunt, maar het wil maar niet lukken. Het lijkt wel of het elke week zwaarder wordt. Op zo’n moment is hulp van buitenaf nodig. Om weer rust te brengen en te zorgen dat het weer goed gaat in het gezin. Onze hulpverleners zijn er om je te helpen de problemen in het gezin op te lossen en het gezin weer sterker te maken.

Op maat voor het gezin

Ook wij willen dat kinderen gewoon thuis opgroeien en dat dit goed lukt. Met Intensieve ambulante gezinsbehandeling geven we hulp die direct past bij je gezinssituatie. Samen pakken we de problemen aan die invloed hebben op een goede opvoeding voor je kind en op het hele gezin.

Iag Itemfoto

Intensief kort ambulant (IKA)

Soms zijn problemen zo groot, dat je gezin niet meer kan functioneren zoals je het zou willen. Gezinnen in crisissituaties kunnen geholpen zijn met de inzet van Intensief kort ambulant (IKA). IKA is een methode die helpt een gezonde interactie binnen gezinnen te herstellen. Met de intensieve hulp thuis voorkomen jullie verdere escalaties in het gezin en boor je de krachtbronnen van jullie gezinsleden weer aan: doe meer van dat wat effect heeft en stop met dat wat geen effect heeft.

Intensief Kort Ambulant

Pedagogisch ambulant

Je kind heeft extra aandacht nodig. Misschien heeft hij moeite met contacten aangaan met andere kinderen, met het uiten van emoties, wordt hij snel boos en opstandig, zijn er taalproblemen of een motorische achterstand. Leerkrachten noemen je kind ‘lastig’ en door zijn gedrag is het voor hen moeilijk een fijne relatie op te bouwen. Je kind dreigt achter of geïsoleerd te raken op school.

Kinderen op klimrek

Pedagogisch ambulant biedt extra ondersteuning voor kinderen tussen 0-12 jaar. Kinderen die extra aandacht en ontwikkelingsstimulering nodig hebben. Het werkt heel goed ze te helpen in hun eigen omgeving: op school, bso, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en bij jullie thuis. Dat doen we dus ook, met Pedagogisch ambulant.

Gezin centraal met flexibel verblijf

Een intensieve gezinsbehandeling, met de ondersteuningsmogelijkheid van flexibel verblijf, voor ouders met kinderen, die hulp zoeken bij opvoedings- of ontwikkelingsmoeilijkheden.

De problemen gaan verder dan alledaagse gezinsconflicten. Vaak spelen er meer problemen tegelijkertijd en over een langere periode: moeizame relaties binnen het gezin, gedragsproblemen, complexe opvoeding, financiële zaken, slechte relaties met familie, buurt, school of eerdere hulpverleners.

De behandeling is erop gericht dat het kind of de jongere thuis blijft wonen en dat alle gezinsleden dat willen en aankunnen met elkaar.

Gezincentraal Flexibel Verblijf-itemfoto

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/0VC7Pff1-MM?rel=0

Geweldloos Verzet

Vertoont je kind agressief en/of zelfdestructief gedrag? Als je zoon of dochter veel woede-uitbarstingen heeft, steelt, liegt, last heeft van extreme angsten, internetverslaving en/of veel spijbelt kan dat een groot effect hebben op de sfeer in huis. De methode Geweldloos Verzet kan je helpen om het gevoel van controle weer terug te krijgen. Gesteund door je netwerk leer je om zowel je gezag als de relatie met je kind op een positieve manier te herstellen.

Tiener itemfoto

Baby in zicht

Ouders die een moeilijke start hebben met hun kindje helpen we met Baby-in-zicht. Dit traject helpt ouders met psychische problematiek, angsten of depressies in het aangaan van een goede hechting met hun kind.

Het eerste levensjaar van kinderen is de belangrijkste fase in het ontwikkelen van een gezonde hechting. Daarom begeleiden we ouders het liefst zo vroeg mogelijk, soms al aan het einde van de zwangerschap of net na de bevalling om een goede start te maken met hun pasgeboren kindje.

Baby In Zicht Itemfoto

Video Hometraining (VHT)

Met video-opnames in het gezin kun je heel goed de interactie en communicatie tussen ouder en kind in beeld brengen. Met Video Hometraining maken we thuis opnames, tijdens de gewone, dagelijkse bezigheden, zoals de maaltijd, spelen, naar bed brengen van je kind.

De videobeelden laten zien waar het in de communicatie goed gaat en wat er versterkt kan worden. De beelden helpen om meer inzicht te krijgen in het probleemgedrag van je kind, en ook in je eigen handelen als ouder.

Bekijk de video Hoe werken videobeelden in de hulpverlening:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/XQpoYjo0cLs?rel=0

16PLUS

Zelfstandig worden, alle jongeren komen in die fase. De een soms eerder dan de ander. Soms moet je al op vroege leeftijd voor jezelf leren zorgen. Dat is niet makkelijk en het is dan erg belangrijk om een netwerk te hebben, waar je op terug kunt vallen. Met het traject 16PLUS bieden we jongeren ondersteuning bij alles wat bij hun leefsituatie en leeftijdsfase hoort.

In een kortdurend, intensief traject staan we naast je. Samen onderzoeken we onder andere: Wat wil je? Wat kan je? Wat kan je leren en wat niet? Wie of wat heb je dan nodig?’ 16PLUS is praktische, materiële en psychosociale hulp voor jongeren die vastlopen op verschillende leefgebieden.

16Plus Itemfoto

R75

Als je als jongere in regio Nijmegen in de problemen zit en dak- of thuisloos bent of dreigt te raken, is R75 er om je op te vangen. Bij maatschappelijkwerkers van R75 kun je je verhaal vertellen en op zoek gaan naar wat jou helpt.

R75 Itemfoto

Wil je meer informatie of heb je een vraag over onze hulp en behandeling thuis?

Velden met een * zijn verplicht