• Telefoon Contact
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Subsidie ZonMw voor De School Als Vindplaats

‘De School Als Vindplaats’ wordt gezien als een belangrijke innovatie

Radboud Universiteit krijgt onderzoeksubsidie voor Nijmeegse ‘De School Als Vindplaats’

Gender en diversiteitsstudies van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor het Nijmeegse project ‘De School Als Vindplaats’ een onderzoeksubsidie ontvangen. De subsidie is verstrekt door NWO-ZonMw, met het Ministerie van VWS als een van de hoofdopdrachtgevers. ‘De School Als Vindplaats’ wordt gezien als een belangrijke innovatie binnen de jeugdzorg en het onderwijs, waarmee kinderen vroegtijdig ondersteund worden in hun ontwikkeling als daar zorgen over zijn. En waar kan dat beter dan op de eigen school, samen met ervaren jeugdzorgprofessionals van Entrea en Pluryn?

De School Als Vindplaats als preventie

In het project ‘De School Als Vindplaats’ werken jeugdzorgprofessional en leerkracht zij aan zij, binnen de school. Als een leerkracht of ouder zich zorgen maakt over het gedrag of de emotionele ontwikkeling van een kind, of met vragen zit, kan er direct een beroep gedaan worden op de jeugdspecialist. Laagdrempelig. De jeugdspecialist observeert in de klas, geeft advies, traint de leerkracht of behandelt kinderen op school. En daar waar gewenst krijgen ouders thuis kortdurend begeleiding in de ontwikkelingsondersteuning van hun kind. Door vroeg in te grijpen en direct hulp te bieden wordt zwaardere, en veel duurdere zorg voorkomen.

Met cultuursensitieve benadering bij elk kind de juiste aanpak

Met financiële steun van de gemeente Nijmegen wordt sinds begin 2016 de inzet van ‘De School Als Vindplaats’ op alle basisscholen gerealiseerd. Voor kinderen en ouders maakt het de zorg makkelijk toegankelijk. Via de eigen juf of meester kan er pro-actief, snel en laagdrempelig hulp worden aangeboden. Een kenmerk van ‘De School Als Vindplaats’ is ook de cultuursensitieve benadering. Zonder etiketten te plakken of een oordeel te geven wordt hulp verleend waarbij aangesloten wordt bij wat voor het kind de normale leefomgeving is. Dit zou maken dat kinderen en ouders met een migrantenachtergrond makkelijker een toegang tot geboden jeugdhulp aanvaarden. Of dit zo is en hoe dit werkt is een van de aspecten die nader onderzocht zal worden.

Onderzoek naar effectiviteit en inclusiviteit

In het onderzoek staan twee aspecten centraal. De eerste is of deze manier van samenwerken inderdaad het beoogde effect heeft. Leidt het vroegtijdig opsporen van mogelijke problemen bij kinderen tot minder problemen op latere leeftijd? Wordt de zorg daarmee goedkoper en voorkomt de werkwijze ernstige problemen? Daartoe zal informatie –uiteraard anoniem- over kinderen uit Nijmeegse schoolklassen worden vergeleken met schoolkinderen uit andere, vergelijkbare gemeenten. In het tweede onderzoek staat de vraag centraal of deze samenwerking op scholen ook leidt tot een beter bereik van groepen mensen die nu niet goed bereikt worden in de hulpverlening. Daarin spelen vaak culturele verschillen een rol. Slaagt het project er in die verschillen te overbruggen? Daartoe wordt een groep van ongeveer 25 kinderen en hun ouders/verzorgers intensief gevolgd. Beide onderzoeken zullen tot een proefschrift leiden.

Dr. Els Rommes, onderzoeksleider en vanuit gender en diversiteitsstudies aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de RU verbonden is verheugd met de subsidie. Rommes: ‘De problematiek rond de jeugdhulp is complex en er wordt hard gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rond jeugd. Oplossingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving waarbij de zorg ook nog betaalbaar moet blijven. De preventieve en gezamenlijke aanpak vanuit zorg en onderwijs krijgt steeds meer bijval, zorginhoudelijk en politiek. Het is goed om dan ook vanuit de wetenschap de mogelijkheid te krijgen deze inzet op effectiviteit en inclusiviteit te kunnen staven. We zijn dan ook verheugd met de kans en het vertrouwen dat ZonMW met deze subsidie aan ‘De School Als Vindplaats’ geeft.’

(persbericht 16 december 2018)