• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp
Headerafbeelding

Privacybeleid

Privacybeleid
Entrea lindenhout respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Entrea lindenhout conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
De eventueel verstrekte persoonsgegevens gebruikt entrea lindenhout alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Op de website wordt gebruik gemaakt van aanvraagformulieren, sollicitatieformulieren en aanmeldformulieren. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Privacyreglement Cliëntgegevens
Lees hier het Privacyreglement Cliëntgegevens van entrea lindenhout.

Inzien van gegevens
Men heeft te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kan men contact met ons op nemen. Indien men op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, kan men te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Men heeft de mogelijkheid om aan te melden voor een digitaal magazine. Indien men op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan men zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de nieuwsbrief.

Inlog
Pleegouders kunnen inloggen op een afgesloten deel van de website om zo gegevens te kunnen inzien. Deze login gegevens worden verstrekt door entrea lindenhout en zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beveiligd.

Bewaartermijn
Entrea lindenhout bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen persoon en entrea lindenhout.

Beveiligen van persoonsgegevens
Entrea lindenhout neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er vermoedens zijn dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Voor privacy gerelateerde vragen kan men contact opnemen met communicatie@entrealindenhout.nl
of de Functionaris Gegevensbeheer: fg@entrealindenhout.nl

Entrea lindenhout
Heijenoordseweg
16813 GG Arnhem
T 088 356 20 00