• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Nieuwe Combigroep 4 tot 7-jarigen in de Isselborgh in Doetinchem

Kinderen horen thuis en op hun eigen school is een uitgangspunt in onze hulp. Kinderen en hun gezin moeten daarom op onze hulp kunnen rekenen in hun eigen leef- en leeromgeving. En dan ook vroegtijdig, om verergering van problemen te voorkomen. De nieuw gestarte Combigroep in Doetinchem is hier een sprekend voorbeeld van. Met de Isselborgh (SOTOG), school voor speciaal onderwijs, hebben we de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van het jonge kind, want samen kom je verder.

Aandacht voor verstoorde ontwikkeling en best passend onderwijs

Al langer is er sprake van een waardevolle samenwerking van entrea lindenhout met de Isselborgh en schoolorganisatie SOTOG. Bij Dagbehandeling 12+ De Horizon in Doetinchem bijvoorbeeld en het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) in Zutphen. Speciaal Onderwijs De Isselborgh in Doetinchem heeft inmiddels een mooi nieuw schoolgebouw betrokken waar ook dagbehandeling van entrea lindenhout is gehuisvest. Vanuit onze bestaande samenwerking rond jongeren en dit ‘samenwonen’ hebben we onze krachten nu ook gebundeld voor het jonge kind. Mede geïnspireerd door de Combigroepen van entrea lindenhout in Nijmegen en Tiel.

SO De Isselborgh richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar die problemen ervaren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en/of het leren is er nu ook de Combigroep. Regiomanager Emilia Borninkhof: ‘Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verstoorde ontwikkeling van de spraak-taal, de motoriek, cognitie, gedrag, emotie en/of spel. Vaak zijn er nog vragen over het beeld van het kind en over welke onderwijsplek passend is. Daarnaast kunnen andere zaken een rol spelen in het gezin, die de problemen versterken. Denk daarbij aan opvoedproblemen of persoonlijke problemen van ouders.’

Ook samenwerking met ouders essentieel

In de Combigroep werken leerkracht, vaste jeugdzorgwerkers en een gedragswetenschappers samen om de meest passende (leer-) omgeving en pedagogische aanpak van het kind te realiseren. Er is voor ieder kind met zijn eigen problematiek en achtergrond, zeer gerichte individuele aandacht en stimulans. Emilia Borninkhof: ‘’Daarbij blijft natuurlijk ook de samenwerking met de ouders essentieel om tot een verandering bij het kind te komen. Met de ouders wordt dan ook intensief samengewerkt in de vorm van gesprekken en een huisbezoek.’

Meer informatie over de Combigroep Doetinchem kunt u lezen in de folder of opvragen bij ons Entreeteam: T 088 356 30 00 of E entreeteam@entrealindenhout.nl