• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Summa versterkt hulp aan kind en gezin

Klachten waarmee jeugdigen binnenkomen bij hulpinstanties kunnen heel verschillend zijn. Want iedereen uit problemen op verschillende manieren, bijvoorbeeld via gedragsproblemen, slaapproblemen of angstproblemen. De grote vraag is altijd: ‘Wat ligt er onder het gedrag van de jongere?’

Wanneer professionals niet helder krijgen waar de problemen van een jeugdige vandaan komen of wanneer gedacht wordt aan een hechtingsprobleem of een trauma, dan kan Summa helpen antwoord te vinden.

Diagnostiek en behandeladvies

Bij de behandeling van gedragsproblemen is een zorgvuldige diagnostiek van belang. Signalen van trauma en/of hechtingsproblematiek kunnen lijken op de gedragskenmerken van kinderen met ADHD, een oppositionele gedragsstoornis of autisme. Manager Ingrid van Sluijs: ‘Bij Summa kunnen we starten met diagnostiek om de kern van de problematiek helder te krijgen. Op basis daarvan stellen we een multidisciplinair behandeladvies op. Onze kracht is dat we specialisten zijn op het gebied van orthopedagogiek, wat betekent dat we ouders juist heel goed kunnen ondersteunen wanneer in hun opvoeding gedrags- en persoonlijkheidsproblematiek een rol speelt.’‘We leggen de focus op multidisciplinair en integraal; diagnostiek en behandeling meer in samenhang.’

Manager Ingrid van der Sluijs: ‘We leggen de focus op multidisciplinair en integraal; diagnostiek en behandeling meer in samenhang.’

Focus op integraal aanbod

Verklaring van gedrag van de jeugdige wordt altijd bezien vanuit een bredere context. Afhankelijk van de problematiek wordt een passende aanpak gekozen. Zowel hechtingsproblemen als trauma gerelateerde problemen kunnen behandeld worden. Bij hechting en trauma is het van belang om op een therapeutische manier te gaan opvoeden binnen alle leefgebieden van het kind. En om voorwaarden te scheppen voor een klimaat waarin het kind stabiele hechtingsrelaties aan kan gaan met ouders/opvoeders. Daarom werken we in de behandeling nauw samen met thuis, school, netwerk en professionals uit eventueel reeds bestaande hulp. Ingrid van Sluijs: ‘Alle elementen van Summa waren binnen onze expertise en ons aanbod al aanwezig, maar we leggen de focus nu expliciet op multidisicplinair en integraal; diagnostiek en behandeling meer in samenhang.

Meer informatie over Summa? Lees verder >>