• Telefoon 088 356 20 00
 • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Stagiair(e) jeugdzorgwerker dagbehandeling de Vlinder

Stagiair(e) jeugdzorgwerker dagbehandeling de Vlinder

Entrea lindenhout biedt specialistische orthopedagogische hulp en onderwijs aan kinderen in de knel en hun gezinnen. Voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Want juist in de meest complexe situaties willen we hulp en speciaal onderwijs kunnen bieden. Zo snel als het kan, zo kort als het kan én in samenhang. Vanuit onze visie dat alle kinderen thuis horen, of anders zo thuis mogelijk. Ons werkgebied is Gelderland, Overijssel, Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg.

We vinden het belangrijk om van elkaar te leren. Daarom zijn stagiaires van de HBO opleiding Social Work of Pedagogiek die afstuderen binnen het (uitstroom)profiel Jeugdzorg van harte welkom om binnen onze organisatie ervaring op te doen.

Voor het schooljaar 2023-2024 kun je stage ervaring opdoen in de functie van Jeugdzorgwerker voor 32 uren per week, in afdeling/team dagbehandeling 0-6 jaar, groep de Vlinders standplaats Apeldoorn.

De dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van 0-6 jaar en hun ouders, waarbij sprake is van problemen rond de ontwikkeling van het kind en/of de opvoeding. Kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben op het gebied van taal, spraak, motoriek, spel, gezondheid, gedrag, aandacht en concentratie. Voor al deze kinderen geldt dat de ontwikkeling en opvoeding niet vanzelf gaan.

Inhoud van de stage:

 • Samen met een aantal collega’s geef je specialistische pedagogische ondersteuning op de dagbehandeling. Je draagt zorg voor de dagelijkse opvang, behandeling en begeleiding van kinderen. De behandeling is erop gericht de kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien of daar waar mogelijk terug te laten keren in de eigen leefomgeving.
 • Als het gedrag en de ontwikkeling zoveel aandacht vragen dat de hulp van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school niet voldoende is, is er voor deze kinderen plek op de dagbehandeling. Hier kan de ontwikkeling extra gestimuleerd worden om het kind weer goed op weg te helpen.
 • We werken met kleine groepen van 7 kinderen. Net als op een kinderdagverblijf of school zitten de kinderen in de kring, maken ze een knutselwerkje of leven ze zich uit op het speelterrein. Er is een vaste dag- en weekstructuur.
 • Ieder kind krijgt veel individuele aandacht, waarbij gewerkt wordt aan datgene wat het kind moeilijk vindt en nog moet leren. Er worden veel groepsactiviteiten aangeboden, want kinderen leren ook van en met elkaar. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, waarbij er uit wordt gegaan van de mogelijkheden en krachten van het kind en zijn systeem.

Omschrijving van de taken:

 • Samen met het team ga je op basis van individuele plannen de kinderen en hun ouders begeleiden;
 • Je zorgt voor goede rapportages en overdracht van het dossier van de cliënt;
 • Je levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voor het kind;
 • Je begeleidt en coacht de kinderen en hun ouders;
 • Je bespreekt de voortgang van het plan van aanpak met het gezin/systeem en betrokkenen;
 • Daarnaast verricht je huishoudelijke en administratieve werkzaamheden.

Ben jij de persoon die:

 • Een opleiding HBO-Social Work of Pedagogiek volgt of gelijkwaardig;
 • In multidisciplinair teamverband kan samenwerken;
 • Creatief en enthousiast is, flexibel in het schakelen tussen de diversiteit van kinderen.
 • Over mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 • Affiniteit heeft met jonge kinderen en een uitdaging ziet in ingewikkeld en complex gedrag?

Reageer dan op deze vacature.

Wat bieden wij?

Wij bieden je stagebegeleiding door een vaste stagebegeleider binnen een zelfsturend team. De CAO-Jeugdzorg is van toepassing. De stagevergoeding bedraagt € 400,-- bruto per maand bij 32 uur per week. Bij een stage van minder uren per week, is de stagevergoeding naar rato. Verder bieden wij je een prima werksfeer bij een vitale en dynamische organisatie.

Heb je belangstelling?

Stuur ons uiterlijk zondag 26 maart 2023 je sollicitatiebrief en CV via deze website. Uiterlijk 7 april 2023 ontvang je een reactie over de sollicitatie.

Heb je vragen over deze stage, neem dan gerust contact op met de stagebegeleider: Wendy Mulder, w.mulder@entrealindenhout.nl of 06 20 60 82 66.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 april in de middag.

 • Een VOG-screening (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Nummer: 203
 • Locatie: Apeldoorn
 • Functiecategorie: Stage jeugdzorgwerker op de groep
 • Dienstverband: Stage
 • Uren per week: 32
 • Opleidingsniveau: HBO
 • Contactpersoon vacature:
  Wendy Mulder
  06 20 60 82 66
  [javascript protected email address]
Solliciteer