• Telefoon Contact
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Hoofdbewoner Tiel

Ideaal voor studenten en stagiaires!

Werken bij entrea lindenhout

Entrea lindenhout is één van de grote aanbieders van specialistische jeugdhulp in Gelderland. Onze keten van ondersteuning en zorg omvat (ambulante) specialistische jeugdhulp, diverse vormen van pleegzorg en speciaal onderwijs. We bieden aan kind en gezin hulp thuis, in wijk en buurt, met daghulp, op school, in een pleeggezin en in gezinshuis of behandelgroep. Dat doen we zo snel als het kan, zo kort als het kan én in samenhang.

Doelgroep en locatie

Het team richt zich op de begeleiding van jongeren van 16 jaar t/m 20 jaar naar zelfstandigheid. De verblijfsduur van de jongeren varieert, afhankelijk van hun hulpvraag. Elke woning heeft een ‘vrijwillige’ hoofdbewoner.

Wat ga je doen?

De hoofdbewoner draagt zorg voor de balans en het leefritme in het pand en kan bepalend zijn als het gaat om zaken als overlast en hygiëne. Hij/zij heeft aandacht voor het dagelijks reilen en zeilen van de jongeren, zonder de rol van hulpverlener op zich te nemen. De hoofdbewoner volgt in grote lijnen de ontwikkeling van de jongeren, kan desgewenst advies geven, maar is inhoudelijk niet sturend. Het contact met de jongeren kan variëren van vrijwel niet tot redelijk regelmatig. De hoofdbewoner committeert zich aan een verblijf in het huis voor minimaal twee jaar, om de continuïteit voor de jongeren te waarborgen. De hoofdbewoner heeft geregeld contact met de hulpverleners van de jongeren en kan bij hen terecht met vragen en signalen. Ook kan de vrijwilliger in geval van dringende aangelegenheden onmiddellijk contact opnemen met Entréa/Lindenhout.

In het ‘creëren van een fijne en veilige omgeving’ is onze overtuiging dat dit voor kinderen en jongeren thuis is. En als de hulp thuis niet kan of als een jongere op weg wil naar zelfstandigheid, dan is ‘zo thuis mogelijk’ ons uitgangspunt.

Wat neem je mee?

De ‘ideale vrijwillige hoofdbewoner’ is relatief jong (student, werkende jongere), evenwichtig, ‘open minded’ en geïnteresseerd. Hij/zij moet in staat zijn afstand te bewaren tot de problematiek van de jongeren en op een prettige en open manier contact met hen onderhouden, zodat er sprake is van een goede woonsfeer. De hoofdbewoner heeft niet de rol van ‘pleegouder’, maar straalt een zekere mate van gezag uit om daarmee een veilige omgeving te creëren.

Wij bieden jou

De hoofdbewoner is géén huur verschuldigd. Er wordt een dienstverband aangeboden in het kader van vrijwilligheid. De hoofdbewoner bewoont een kamer in de woning en leidt een eigen leven. De douche, de keuken en het toilet zijn voor gezamenlijk gebruik. Entréa/Lindenhout biedt de hoofdbewoner ondersteuning in de vorm van werkbegeleiding en/of deskundigheidsbevordering.

Meer informatie

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Dan ontvangen we je CV en korte motivatie graag uiterlijk vóór 1 augustus 2019, o.v.v. vacaturenummer 2019-048

Informatie over de functie kun je verkrijgen bij Ezra Jansens tel: 06-83124225, email: e.jansens@entrea.nl en Sabine Wolbers, tel: 06-19961025 email: s.wolbers@entrea.nl

  • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
  • Een VOG-screening (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Solliciteer direct!

Oproep aan studenten en stagiaires:
Geef deze oproep door aan bekenden, die geïnteresseerd zijn in het werk in de Jeugd & Opvoedhulp, bijvoorbeeld via studiegenoten, prikborden op school, enzovoort.!!!

Sollicitatieformulier

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga hiermee akkoord