• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Stages

We vinden het belangrijk om van elkaar te leren. Daarom bieden we stageplaatsen voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten.

Ieder studiejaar biedt entrea lindenhout een aantal stageplaatsen op MBO-, HBO- en op universitair niveau. Voor zowel hulpverleners als gedragswetenschappers, als bij ondersteunende diensten.

  • Voor MBO-studenten bieden we alleen (zeer beperkt) stageplaatsen voor de beroepsopleidende leerroute (BOL), niet voor beroepsbegeleidende leerroute (BBL).
    Entrea lindenhout is een erkend SBB leerbedrijf
  • Voor een stageplaats als hulpverlener op HBO-niveau, komen alleen studenten in aanmerking die een HBO-HSAO opleiding volgen en daarbij afstuderen binnen het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker.
    Er zijn overwegend 3e jaars-, en beperkt 2e jaarsstageplaatsen.
  • Ook voor ondersteunende diensten, zoals Finance, Facilitair, ICT en HR bieden we regelmatig stageplaatsen.

Stages bij Jeugdzorg

We bieden zowel jaarstageplaatsen als (beperkt) minorstages. De jaarstages starten 2x per jaar, in september en in februari. Voor de minorstages binnen de hulpverlening geldt dat het belangrijk is dat je dit vanuit een Social-agogische opleiding en/of achtergrond doet.

De vacatures worden in februari/maart en medio-eind oktober op de website geplaatst.

  • Solliciteren kan alléén via vacatures op de website.
  • Een student mag op maximaal 2 vacatures reageren.

Jeugdzorg biedt een stagevergoeding van € 400,- per maand, bij 32 uur stage. Bij minder uren stage is dit naar rato.

Voor meer informatie over stageplaatsen binnen Jeugdzorg kun je een e-mail sturen naar
stages@entrealindenhout.nl.

Stages bij Onderwijs

Onderwijs biedt geen stagevergoeding.
Voor informatie over de stages bij Onderwijs kun je contact opnemen met de stagecoördinatoren
op onze scholen.