• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Wonen voor jongeren vanaf 18 jaar

Jongeren die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, bieden we warme en zo thuis mogelijke woonvormen. Ook als ze 18 zijn geworden en jeugdhulpverlening overgaat in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd wonen

Om zelfstandig te wonen moet je veel kunnen. Bijvoorbeeld jezelf en je huis verzorgen, geldzaken, sociaal contact met leeftijdsgenoten onderhouden en hulp zoeken bij de mensen om je heen als dat nodig is. Sommige jongeren vanaf 18 jaar weten nog niet hoe dit moet. Met beschermd wonen leren we dit aan jongeren. Jongeren die beschermd wonen leven samen met andere jongeren op een groep en worden 24/7 begeleid.

Beschermd wonen entrea lindenhout

Beschut wonen

Beschut wonen is er voor jongeren van 18 tot en met 25 jaar oud. Jongeren die beschut wonen leven samen in een huis. Hier werken jongeren aan individuele doelen en kan 24/7 zorg worden geboden.Vanuit contact, vertrouwen, structuur en het eigen netwerk wordt zo gestreefd naar een ‘normaal’ leven voor deze jongeren.

Wonen vanaf 18 jaar entrea lindenhout item

Beschermd thuis

Jongeren die niet volledig zelfstandig thuis kunnen wonen bieden we begeleiding vanuit hun eigen huis. Jongeren werken dan samen met hun begeleider aan doelen. Op het gebied van wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze weten, wie ze steunen en wat ze willen. Welke begeleiding op welke momenten nodig is spreekt de jongere zelf af met de begeleider.

Beschermd thuis entrea lindenhout