• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Ambulante gezinsbehandeling met de JIM-aanpak

We werken bij onze ambulante gezinsbehandeling steeds meer met de JIM-aanpak; met een vertrouwenspersoon van de jongere. JIM staat voor: Jouw Ingebrachte Mentor.

Hoe goed bedoeld ook, soms zit een jongere of ook zijn gezin, niet te wachten op bemoeienis en goede adviezen van buitenaf. Iemand die dicht bij een kind en ouder(s) staat, kan hen soms veel beter stimuleren dan welke professional ook. En die ondersteuning helpt lánger dan de periode dat een jeugdhulpverlener betrokken kan zijn. Daarom werken we bij onze ambulante gezinsbehandeling steeds meer met de JIM-aanpak; met een vertrouwenspersoon van de jongere. JIM staat voor: Jouw Ingebrachte Mentor.

De systeemgerichte aanpak met een JIM kan helpen om te vermijden dat zwaardere zorg nodig wordt, of zelfs een uithuisplaatsing.

We hebben inmiddels enkele jaren goede ervaring met de JIM-aanpak. In de gemeente Nijmegen werken we hiermee in het InVerbindingsteam, een samenwerking met meerdere ketenpartners. Ook op andere plekken in Gelderland, zoals in de regio Rivierenland, is ambulante gezinsbehandeling beschikbaar waarbij het zoeken naar een vertrouwenspersoon voor het kind of de jongere het vertrekpunt is.

.

Het InVerbindingsteam met de JIM-aanpak (IVT)

Foto-JIM-Werkt.jpg

In het Rijk van Nijmegen is een specialistisch, multidisciplinair team actief. In dit InVerbindingsteam werken professionals van de verschillende zorg-en hulporganisaties samen: Pluryn, Jeugdbescherming, Karakter en entrea lindenhout. Vanuit deze samenwerking krijgen gezinnen met complexe problemen een intensieve en systeemgerichte behandeling, met behulp van de inzet van een informele mentor (JIM).

Ambulante gezinsbehandeling met JIM

JIM-in-gesprek.jpg

Wanneer een kind of jongere met problemen bij ons komt voor ambulante hulpverlening, starten we met het zoeken naar iemand in de eigen omgeving van het kind, die een mentor-rol gaat vervullen: de JIM. Samen met de ambulant gezinsbehandelaar vormt hij of zij het team rondom het kind en het gezin. De JIM komt uit het netwerk ('het systeem') van de jongere en denkt mee over hoe het weer beter kan worden thuis, op school of vrije tijd.

Met het gezin en de JIM, maar ook bijvoorbeeld met leraren op school en belangrijke personen uit de omgeving van het gezin of de jongere, maken we een goed plan om ervoor te zorgen dat wanneer de hulpverlening stopt, het gezin uiteindelijk verder kan zonder de ondersteuning van professionals.