• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Kwaliteit en Onderzoek

Constant de beste zorg want kwaliteit mag geen toeval zijn

Tevreden met resultaten

We vinden het belangrijk dat je constant de beste zorg krijgt en dat je tevreden bent over de kwaliteit die we leveren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We maken samen met jou afspraken over wat we willen bereiken. Belangrijk is dat je tevreden bent. Jongeren en ouders geven ons gemiddeld het rapportcijfer 8! We besteden veel aandacht aan het toetsen van de door ons geleverde hulp. Dit gebeurt onder meer door vragenlijsten die jongeren en ouders invullen. De uitkomsten helpen ons steeds de best passende hulp te bieden en nieuwe hulp te ontwikkelen.

Vertrouwen op kwaliteit

De hulpverlener van jou en je gezin is een geregistreerde jeugdzorgprofessional. Ook onze werkprocessen zijn HKZ gecertificeerd. Entrea lindenhout is erkend als opleidingsinstituut. Dit betekent dat onze interne opleidingen geaccrediteerd zijn door het SKJ (kwaliteitsregister jeugd). Op landelijk niveau werken we samen met andere Jeugd- en Opvoedingsorganisaties in het SEJN (samenwerking effectiviteit jeugdzorg Nederland) en met ons onderwijs in Consortium PI-7 van PI-scholen.

Onderzoek

Entrea lindenhout is steeds op zoek naar innovatie en verbetering. Wij hechten veel waarde aan een actieve participatie in een regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Praktikon
Praktikon BV is de verzelfstandigde onderzoekseenheid van entrea lindenhout. Praktikon is onafhankelijk, maar de band met onze organisatie is een intensieve. Zo voert Praktikon onderzoek voor ons uit, ondersteunt ons bij de organisatie van onderzoek en traint medewerkers.

Radboud Universiteit en Inside Out.
Entrea lindenhout heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Radboud Universiteit (RU), bekleed door de directeur van Praktikon. Verder is aan de Radboud Universiteit de door ZonMW als excellente onderzoeksgroep erkende Academische Werkplaats Inside Out gevestigd. Entrea lindenhout is een van de participanten daarin.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
De HAN kent het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd. Ook daar levert entrea lindenhout een actieve inbreng. Verder is binnen de samenwerking met de HAN een belangrijke plek ingeruimd voor het ontwikkelen van een programmatisch gestuurd aanbod van onderzoeksvragen voor afstudeerders van de HAN.

Onderzoek De stem van Pleegkinderen

Hoe beleven pleegkinderen de bijzondere situatie ‘pleegkind’ te zijn en welke behoeften formuleren ze hieromtrent?

Whitepaper onderzoek Samenwerking ouders en pleegouders

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is cruciaal om een pleegzorgplaatsing succesvol te laten zijn. Wat is nodig om zo'n samenwerking goed te laten verlopen?

Whitepaper onderzoek Pleeggezin , het groter geheel

Wat betekent een pleegzorgplaatsing voor de eigen kinderen in het gezin? Het welzijn van de eigen kinderen is belangrijk voor het slagen van een pleegzorgplaatsing.

Wil jij bij ons je afstudeeronderzoek doen?

Entrea lindenhout heeft, samen met collega-organisatie Pactum, afspraken gemaakt met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en drie lectoraten van de HAN over de manier waarop we samenwerken in afstudeeronderzoeken. Wij presenteren de onderzoekopdrachten (voor SPH, MWD, Pedagogiek) tijdens een afstudeermarkt van de HAN. Als student krijg je hier de gelegenheid je belangstelling voor onderwerpen kenbaar te maken. De HAN verzorgt vervolgens het matchen. Studenten met het uitstroomprofiel Jeugdzorg krijgen daarbij voorrang. Meer informatie hierover kun je vragen bij HAN-Social Work.

Overige afstudeeronderzoeken

Vragen over afstudeeronderzoeken vanuit andersoortige studierichtingen of van andere opleidingen kun je per mail stellen.