• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Kwaliteit en Onderzoek

Constant de beste zorg want kwaliteit mag geen toeval zijn

Tevreden met resultaten

We vinden het belangrijk dat je constant de beste zorg krijgt en dat je tevreden bent over de kwaliteit die we leveren. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We maken samen met jou afspraken over wat we willen bereiken. Belangrijk is dat je tevreden bent. Jongeren en ouders geven ons gemiddeld het rapportcijfer 8! We besteden veel aandacht aan het toetsen van de door ons geleverde hulp. Dit gebeurt onder meer door vragenlijsten die jongeren en ouders invullen. De uitkomsten helpen ons steeds de best passende hulp te bieden en nieuwe hulp te ontwikkelen.

Vertrouwen op kwaliteit

De hulpverlener van jou en je gezin is een geregistreerde jeugdzorgprofessional. Ook onze werkprocessen zijn HKZ gecertificeerd. Entrea lindenhout is erkend als opleidingsinstituut. Dit betekent dat onze interne opleidingen geaccrediteerd zijn door het SKJ (kwaliteitsregister jeugd). Op landelijk niveau werken we samen met andere Jeugd- en Opvoedingsorganisaties in het SEJN (samenwerking effectiviteit jeugdzorg Nederland) en met ons onderwijs in Consortium PI-7 van PI-scholen.

Onderzoek

Entrea lindenhout is steeds op zoek naar innovatie en verbetering. Wij hechten veel waarde aan een actieve participatie in een regionale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ook vinden we het belangrijk dat jeugdzorgwerkers, waar mogelijk, een actieve rol hebben bij het uitvoeren van onderzoek.

Regionale samenwerkingspartners

Praktikon
Praktikon BV is de verzelfstandigde onderzoekseenheid van entrea lindenhout. Praktikon is onafhankelijk, maar de band met onze organisatie is een intensieve. Zo voert Praktikon onderzoek voor ons uit, ondersteunt ons bij de organisatie van onderzoek en traint medewerkers.

Radboud Universiteit en Inside Out.
Entrea lindenhout heeft een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Radboud Universiteit (RU), bekleed door de directeur van Praktikon. Verder is aan de Radboud Universiteit de door ZonMW als excellente onderzoeksgroep erkende Academische Werkplaats Inside Out gevestigd. Entrea lindenhout is een van de participanten daarin.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
De HAN kent het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd. Ook daar levert entrea lindenhout een actieve inbreng. Verder is binnen de samenwerking met de HAN een belangrijke plek ingeruimd voor het ontwikkelen van een programmatisch gestuurd aanbod van onderzoeksvragen voor afstudeerders van de HAN.

Jeugdzorgwerkers als interviewers

Het inzetten van jeugdzorgwerkers bij het uitvoeren van interviews draagt bij aan draagkracht voor onderzoek en de uitkomsten daarvan. Ook ervaren jeugdzorgwerkers het afnemen van interviews als een verrijking voor hun hulpverlenend handelen.

Op verschillende manieren betrokken bij onderzoek
Jeugdzorgwerkers nemen deel op basis van vrijwilligheid, in werktijd of in extra tijd. We betrekken ze bij het opstellen van topiclijsten, omdat hun feedback, vanuit praktijkervaring, de kwaliteit van interviews vergroot. Ook volgen jeugdzorgwerkers een training waarin geoefend wordt met het interviewen en ervoor gezorgd wordt dat de definities van de topics eenduidig zijn. Andere bijeenkomsten zijn voor tussentijdse ervaringen en een reflectie achteraf, welke worden meegenomen in de analyse.

Inspiratie voor gesprekken in hulpverleningstrajecten
Door de rol van interviewer aan te nemen, kunnen jeugdzorgwerkers open in gesprek gaan, zonder hulpverleningsplan of adviezen in het achterhoofd. Ook inhoudelijk is het leerzaam voor interviewers: door de rol aan te nemen en andere vragen te stellen dan gebruikelijk, horen ze ervaringen die ze normaal gesproken niet te horen krijgen. Dingen die jeugdzorgwerkers soms wel weten, maar soms te weinig beseffen. Interviews vormen daarmee een inspiratie voor gesprekken in hulpverleningstrajecten.

Voorbeelden van onderzoeken waarbij we jeugdzorgwerkers hebben ingezet als interviewers zijn Samenwerking tussen Ouders en Pleegouders, de Stem van Pleegkinderen en Alternatieven voor Verblijf.

Interesse in meer informatie over de onderzoeken? Neem contact op met Nina Esmeijer (n.esmeijer@entrealindenhout.nl) of Yvonne Aartsen (y.aartsen@entrealindenhout.nl).

Onderzoek De stem van Pleegkinderen

Hoe beleven pleegkinderen de bijzondere situatie ‘pleegkind’ te zijn en welke behoeften formuleren ze hieromtrent?

Whitepaper onderzoek Samenwerking ouders en pleegouders

De samenwerking tussen ouders en pleegouders is cruciaal om een pleegzorgplaatsing succesvol te laten zijn. Wat is nodig om zo'n samenwerking goed te laten verlopen?

Whitepaper onderzoek Pleeggezin , het groter geheel

Wat betekent een pleegzorgplaatsing voor de eigen kinderen in het gezin? Het welzijn van de eigen kinderen is belangrijk voor het slagen van een pleegzorgplaatsing.

Whitepaper onderzoek Ervaringen van pleegouders

Hoe gaat het met pleegouders en het pleeggezin? Wat leeft er onder hen en welke onderwerpen zijn belangrijk voor hen? Dit onderzoek helpt de leden van de Pleegouderraad van entrea lindenhout om pleegouders goed te kunnen vertegenwoordigen.

Wil jij bij ons je afstudeeronderzoek doen?

Entrea lindenhout werkt samen met de Academische werkplaats Jeugd Inside Out en enkele lectoraten van de HAN in het doen van onderzoek.

Wil je graag onderzoek doen binnen onze organisatie? Dat kan voor HBO-onderzoeken vooralsnog alleen als je stage loopt binnen onze organisatie. Voor WO-onderzoeken zijn er soms wel mogelijkheden voor externen.

Heb je een vraag? Stel deze dan per mail via onderzoek@entrealindenhout.nl