• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Een organisatie met hart voor kinderen

Onze hulpverleningsvisie

Als hulpverlener kruisen we het pad van een kind en haar of zijn ouders, gezin, familie. We lopen een tijdlang samen met hen op en verlaten hun pad weer. Waar willen we terecht zijn gekomen, op het moment dat we weer afscheid nemen? De hulpverleningsvisie van entrea lindenhout geeft hierop antwoord.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/xOSxlSgrC9Y

Verlangen, verbondenheid, verantwoordelijkheid, veerkracht, verzachting en vooruitzicht, dat zijn de zes richtpunten in het pad dat wij met onze cliënten lopen.

Altijd met jouw inbreng

Jongerenraad Itemfoto

Jongeren, ouders en pleegouders hebben een schat aan kennis en ervaringen. Die ervaringsdeskundigheid gebruiken we graag in het vernieuwen en verbeteren van de hulp, het onderwijs en in het ontwikkelen van onze organisatie. Onze Jongerenraad, Cliëntenraad, Pleegouderraad en GMR (onderwijs) denken daarom altijd met ons mee. Via deze raden hebben jongeren, ouders en pleegouders een belangrijke stem in plannen en beleid van de organisatie.

Organisatie: we doen het samen

Korte, snelle lijnen en vaste contactpersonen, zo hebben we onze hulpverlening en onze dienstverlening georganiseerd. Dit zorgt voor een plezierige samenwerking. Met iedereen.

Hulpverleners maken deel uit van een zelforganiserend team. De teams krijgen ondersteuning van een gedragswetenschapper, een manager en een coach. Ook is er voor elk team ondersteuning vanuit de verschillende diensten van ons Servicebureau. Met deze verbinding tussen professional en ondersteuners werken we samen aan de beste dienstverlening voor jou en je gezin.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Entrea 001 Jurriaan Huting

De Raad van Toezicht bestaat uit (van links naar rechts):
Egbert den Engelsman, Hind Darid, Onno de Zwart (voorzitter), Eline Holten en Martin Bijker.

Marjan Boertjes vervult de rol van bestuurder (Raad van Bestuur) van entrea lindenhout.

Procuratieregeling

De Raad van Bestuur geeft met deze procuratieregeling volmacht aan aangewezen functionarissen tot het aangaan van externe verplichtingen met juridische en financiële consequenties namens Stichting Entrea Lindenhout (inclusief IJsselstek B.V. en Stichting Entrea Onderwijs), met inachtneming van in deze regeling genoemde voorwaarden.

ANBI informatie

Kamer van Koophandel
Stichting entrea lindenhout KvK 41052011.

Doelstelling

Het bieden van hulp aan jeugdigen die in hun ontwikkeling vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen alsmede het gezin waarvan die jeugdigen deel uitmaken. Het verrichten van onderzoek om aan de hulpvraag van jeugdigen die in hun ontwikkeling vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen, tegemoet te kunnen komen, alsmede van het gezin waarvan die jeugdigen deel uitmaken.

Beloningsbeleid
Medewerkers ontvangen een salaris conform de CAO Jeugdzorg. De beloning van bestuurders valt binnen de WNT.

Anbi publicatieformulier

Jaarverslagen Stichting Entrea Lindenhout en Stichting Entrea Onderwijs

Ik heb een vraag

Velden met een * zijn verplicht