• Telefoon Contact
  • Mail [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Gezinshuis

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is, kunnen bij ons terecht in gezinshuis. Daar worden ze begeleid door deskundige gezinshuisouders.

Een gezinshuis is een prettige kleinschalige vorm van hulp en zorg voor kinderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen die we wel graag opvangen in een gezin, maar voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags-, ontwikkelings- of bindingsproblematiek.

 

Gezinshuis

In een gezinshuis woont je kind in een gewoon huis, met gezinshuisouders en andere (gezinshuis)kinderen. Je kind heeft een eigen slaapkamer met eigen spullen en draait mee in het dagelijkse gezinsleven. De gezinshuisouders zorgen voor je kind en zijn er voor de nodige stabiliteit, veiligheid en structuur in huis. Ze zorgen er voor dat je kind en de andere kinderen zich gezien en geborgen kunnen voelen.

Pleegzorg Groep Blauw Itemfoto
Samenwerken met ouders

Bij entrea lindenhout vinden we het belangrijk dat gezinshuisouders goed samenwerken met ouders. Jouw rol bij het opgroeien van je kind is en blijft belangrijk. We doen we er alles aan om samen ervoor te zorgen, dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen inzetten voor je kind.

Als je kind in een gezinshuis verblijft, zorgen de gezinshuisouders voor het dagelijkse levensonderhoud. Je maakt met gezinshuisouders afspraken over kosten, verzekeringen, bezoek en andere zaken. Omdat je kind op het adres van het gezinshuis woont kan het zijn dat de kinderbijslag die je ontvangt, verandert.

Gezinshuis kort verblijf

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat thuis wonen voor een kind echt (even) niet meer gaat. Dan kunnen we hulp bieden in de vorm van een Gezinshuis kort verblijf; hier kunnen kinderen tijdens een crisis voor een korte tijd worden opgevangen en logeren. 

Liefst vangen we je kind op binnen de eigen omgeving of familie. Maar soms is dat niet haalbaar. En wanneer er sprake is van flinke (gedrags-)problemen is ook gewone crisispleegzorg niet mogelijk. Dan biedt een Gezinshuis kort verblijf van entrea lindenhout de beste oplossing. Een Gezinshuis kort verblijf is een tijdelijke oplossing, bedoeld om de situatie tot rust te brengen.

Gezinshuis-kortverblijf-item