• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Gezinshuis

Kinderen voor wie een pleeggezin geen oplossing is, kunnen bij ons terecht in gezinshuis. Daar worden ze begeleid door deskundige gezinshuisouders. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders.

Een gezinshuis is een prettige kleinschalige vorm van hulp en zorg voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Kinderen die we wel graag opvangen in een gezin, maar voor wie een pleeggezin geen oplossing is wegens gedrags-, ontwikkelings- of bindingsproblematiek.

Bij entrea lindenhout vinden we het belangrijk dat gezinshuisouders goed samenwerken met ouders. Je rol als ouder bij het opgroeien van je kind is en blijft belangrijk. We doen we er alles aan om samen ervoor te zorgen, dat de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld wordt. Eén wereld waarin gezinshuisouders en ouders zich samen inzetten voor je kind.

Gezinshuis

In een gezinshuis woont je kind in een gewoon huis, met gezinshuisouders en andere (gezinshuis)kinderen. Je kind heeft een eigen slaapkamer met eigen spullen en draait mee in het dagelijkse gezinsleven. De gezinshuisouders zorgen voor je kind en zijn er voor de nodige stabiliteit, veiligheid en structuur in huis. Ze zorgen er voor dat je kind en de andere kinderen zich gezien en geborgen kunnen voelen.

Gezinshuis kort verblijf

Gezinshuis-kortverblijf-item

Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op dat thuis wonen voor een kind echt (even) niet meer gaat. Dan kunnen we hulp bieden in de vorm van een Gezinshuis kort verblijf; hier kunnen kinderen tijdens een crisis voor een korte tijd worden opgevangen en logeren.

Gezinshuis met behandelplaats

Test Gezinshuis keuken

Een behandelplaats in een gewoon gezinshuis is geen alledaagse oplossing. Je kind woont dan niet in een behandelgroep, maar in een regulier gezinshuis. Daar is dan - dankzij extra begeleiding voor je kind en eventueel voor jullie als ouder(s) - een behandelplaats beschikbaar. Tijdens het verblijf in het gezinshuis werken we met ouders en kind aan een nieuwe balans.

Gezinshuis Plus

Lerend Luisteren Itemfoto

In het Gezinshuis Plus woont je kind in een specialistisch gezinshuis. Het gezinshuis biedt met professionele opvoeders een stabiele basis en extra aanwezigheid en ondersteuning van jeugdzorgwerkers. We werken met ouders en kind aan een nieuwe balans en we onderzoeken samen de juiste vervolgoplossing.

Mentorhuis

Mentorhuis itemfoto

In een Mentorhuis van entrea lindenhout woon je samen met één tot maximaal twee andere jongeren, in de leeftijd vanaf 15 jaar. Je woont ‘op kamers’ bij een mentor die jou en je huisgenoten in zijn (of haar) eigen huis begeleiding geeft. De mentor-huisgenoot coacht en begeleidt je in het dagelijkse leven en in het zelfstandig leren wonen.