• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp
Headerafbeelding

Pleegzorg

Kinderen hebben het recht op te groeien in een gezin. Lukt dat niet thuis, dan komt een pleeggezin het meest in de buurt van de gewone leefwereld van een kind.

Als je kind vanwege problemen (tijdelijk) even niet thuis kan wonen, gaan we op zoek naar een plek waar je kind in een gewone gezinssituatie terecht kan. Een plek waar je kind zich thuis voelt, waar het mag zijn en kan opgroeien, tot hij weer terug gaat naar huis, of zelfstandig gaat wonen.

Pleegzorg: kort of lang en zo dichtbij mogelijk

Soms is pleegzorg voor heel korte tijd nodig en soms alleen voor de weekenden of een paar keer per week na school. Maar soms ook kan een kind heel lang niet meer thuis wonen. In alle gevallen willen we dat kinderen zo thuis mogelijk wonen. En dat pleegouders de opvoedtaak die ze met pleegzorg op zich nemen, delen met de ouders. Want, waar een kind ook wordt opgevangen, het heeft z’n ouders altijd bij zich.

Pleeggezin Itemfoto

Ook willen we graag dat een kind dichtbij of in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dus als je kind uit huis gaat, kijken we altijd eerst binnen het netwerk van het eigen gezin of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie of bij mensen via de school. Zo zorgen we ervoor dat de wereld waarin je kind woont, speelt, leeft en opgroeit niet een ‘gedeelde’ wereld wordt.

Wat is pleegzorg?

In een pleeggezin woont je kind gewoon thuis, met pleegouders en eventuele andere (pleeg)kinderen. Je kind draait mee in het dagelijkse gezinsleven. Het pleeggezin vangt je kind op en verzorgt het zoals dat in een gezin gebruikelijk is. Pleegouders zijn gewone mensen, die tijdelijk voor andere kinderen zorgen en dus ook voor jouw kind. Ze zijn gericht op samenwerking met ouders, omdat ze beseffen hoe belangrijk dit voor je kind en voor ouders is.

Pleegouders hebben een specifiek voorbereidingsprogramma en selectie doorlopen om pleegouder te mogen worden. Een pleegzorgbegeleider ondersteunt hen in de opvoeding van hun pleegkind. De pleegzorgbegeleider kijkt, in samenspraak met ouders en pleegouders, naar de ontwikkeling van je kind, adviseert en zet indien gewenst extra hulp in.

Verschillende vormen van pleegzorg

We hebben verschillende vormen van pleegzorg:

Pleegzorg zo lang als nodig is

Pleegzorg 'zo lang als nodig is' biedt kinderen een stabiele plek waar ze erop mogen vertrouwen dat ze kunnen blijven zo lang dat voor hun situatie het beste is.

Weekend- vakantiepleegzorg

Soms is het voor ouders en kind voldoende om enkele dagen per maand met weekend-vakantiepleegzorg ondersteuning te krijgen van een pleeggezin. Soms is de opvoeding voor de ouders erg zwaar, omdat ze zelf persoonlijk of psychische problemen hebben. Het komt ook regelmatig voor dat een kind extra zorg en aandacht van de ouders vraagt, bijvoorbeeld door gedragsproblemen, ADHD, een ontwikkelingsstoornis of een beperking. Weekend-vakantiepleegouders geven een gezin dan net dat steuntje in de rug, waardoor een kind thuis kan blijven wonen.

Crisispleegzorg

Wanneer crisispleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. Kinderen die tijdelijk bij crisispleegouders wonen, hebben vaak een nare periode achter de rug. Het is fijn als ze in een gewoon gezinsleven kunnen meedraaien.

In de tijd dat een kind bij de crisispleegouders verblijft, wordt er met alle betrokkenen hard gewerkt aan het oplossen van de problemen in het eigen gezin, zodat het kind weer terug naar huis kan.