• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Pleegzorg

Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk...

Soms kunnen kinderen tijdelijk of langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Door verschillende redenen. Pleegzorg is een gewone gezinssituatie bieden waar een kind mag zijn.

Pleegzorg: kort of lang en deeltijd of voltijd

Pleegzorg is er in verschillende vormen. Soms is pleegzorg voor heel korte tijd nodig en soms alleen voor de weekenden of een deel van de vakanties. Het komt ook voor dat een kind heel lang niet meer thuis kan wonen. In alle gevallen willen we dat kinderen zo thuis mogelijk wonen. En dat pleegouders de opvoedtaak die ze met pleegzorg op zich nemen delen met de ouders. Want, met pleegzorg is altijd de intentie dat kinderen wanneer mogelijk weer (volledig) thuis gaan wonen.

Pleeggezin Itemfoto

Perspectief Onderzoekende Gezinsbegeleiding

Adobe Stock 536137134 web

Soms kunnen kinderen voor kortere of langere tijd niet thuis wonen. Zij kunnen dan terecht in een pleeggezin, gezinshuis of woongroep. In principe is deze hulp tijdelijk. Daarom kan de jeugdbescherming (gecertificeerde instelling) entrea lindenhout vragen voor advies over of de ouder(s) weer (gedeeltelijk) voor het kind kunnen gaan zorgen. Dit advies geven wij aan de hand van een onderzoek en door eventuele inzet van ambulante hulp thuis, met onze Perspectief Onderzoekende Gezinsbegeleiding. Het uitgangspunt is dat kinderen recht hebben op een veilige omgeving om in op te groeien, bij voorkeur thuis bij hun ouders.