• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Specialistische behandeling thuis

De hulp die we je thuis kunnen bieden, is stevige hulp. Vaak is er al van alles geprobeerd met hulp en steun vanuit het eigen netwerk en ondersteuning vanuit een wijk- of buurtteam, maar toch is er meer nodig. Omdat we echte specialisten zijn op het gebied van opgroeien en opvoeden kunnen we vaak goed helpen.

.

Ambulante gezinsbehandeling met de JIM-aanpak

Voor jongeren die het thuis moeilijk hebben, kan JIM de juiste persoon zijn om hen te helpen. Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) is een vriend, tante of buurman, of een volwassene die de jongere vertrouwt. De JIM wordt onderdeel van het team rondom een jongere, samen met de ouders en professionals.

Foto JIM Werkt

Gezin centraal (met flexibel verblijf)

Bij De Boemerang en Vida

Een intensieve gezinsbehandeling voor ouders en kinderen die hulp zoeken bij opvoedings- of ontwikkelingsmoeilijkheden.

De problemen gaan verder dan alledaagse gezinsconflicten. Vaak spelen er meer problemen tegelijkertijd en over een langere periode: moeizame relaties binnen het gezin, gedragsproblemen, complexe opvoeding, financiële zaken, slechte relaties met familie, buurt, school of eerdere hulpverleners.

De hulp is erop gericht dat het kind of de jongere thuis blijft wonen en dat alle gezinsleden dat willen en aankunnen met elkaar.

Gezincentraal Flexibel Verblijf-itemfoto

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/0VC7Pff1-MM?rel=0

.

Verbindend Gezag

Sommige ouders voelen zich onmachtig in de opvoeding. Bijvoorbeeld als een jongere geweld gebruikt, woede-uitbarstingen heeft, liegt, steelt en spijbelt of angsten, dwang en een internetverslaving heeft. Een deel van deze jongeren ziet het probleem hiervan niet en is niet gemotiveerd om hulp te krijgen.

Wat deze ouders kan helpen is de training Verbindend Gezag, waarin zij een andere houding aanleren. Een houding vanuit contact, samenwerking en gezag en dus niet vanuit macht.

Adobe Stock 355385303

Baby-in-zicht

Een gezonde relatie tussen ouders en hun baby is belangrijk, onder andere voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Baby-in-zicht helpt ouders met uiteenlopende psychische problemen om een goede start te maken met hun baby van 0 tot 12 maanden. Dit doen we onder andere door het opnemen, terugkijken en bespreken van video’s.

Adobe Stock 246002213 1

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Soms gaat het niet goed met je kinderen of met jezelf en stapelen de problemen thuis zich op. Je doet wat je kunt, maar het wil maar niet lukken. Het lijkt wel of het elke week zwaarder wordt. Op zo’n moment is hulp van buitenaf nodig. Om weer rust te brengen en te zorgen dat het weer goed gaat in het gezin. Onze hulpverleners zijn er om je te helpen de problemen in het gezin op te lossen en het gezin weer sterker te maken.

Op maat voor het gezin

Ook wij willen dat kinderen gewoon thuis opgroeien en dat dit goed lukt. Met Intensieve ambulante gezinsbehandeling geven we hulp die direct past bij je gezinssituatie. Samen pakken we de problemen aan die invloed hebben op een goede opvoeding voor je kind en op het hele gezin.

Iag Itemfoto

Intensief kort ambulant (IKA)

Soms zijn problemen zo groot, dat je gezin niet meer kan functioneren zoals je het zou willen. Gezinnen in crisissituaties kunnen geholpen zijn met de inzet van Intensief kort ambulant (IKA). IKA is een methode die helpt een gezonde interactie binnen gezinnen te herstellen. Met de intensieve hulp thuis voorkomen jullie verdere escalaties in het gezin en boor je de krachtbronnen van jullie gezinsleden weer aan: doe meer van dat wat effect heeft en stop met dat wat geen effect heeft.

Intensief Kort Ambulant

.

Pedagogisch ambulant

Je kind heeft extra aandacht nodig. Misschien heeft hij moeite met contacten aangaan met andere kinderen, met het uiten van emoties, wordt hij snel boos en opstandig, zijn er taalproblemen of een motorische achterstand. Leerkrachten noemen je kind ‘lastig’ en door zijn gedrag is het voor hen moeilijk een fijne relatie op te bouwen. Je kind dreigt achter of geïsoleerd te raken op school.

Kinderen op klimrek

Pedagogisch ambulant biedt extra ondersteuning voor kinderen tussen 0-12 jaar. Kinderen die extra aandacht en ontwikkelingsstimulering nodig hebben. Het werkt heel goed ze te helpen in hun eigen omgeving: op school, bso, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en bij jullie thuis. Dat doen we dus ook, met Pedagogisch ambulant.

Video Hometraining (VHT)

Met video-opnames in het gezin kun je heel goed de interactie en communicatie tussen ouder en kind in beeld brengen. Met Video Hometraining maken we thuis opnames, tijdens de gewone, dagelijkse bezigheden, zoals de maaltijd, spelen, naar bed brengen van je kind.

De videobeelden laten zien waar het in de communicatie goed gaat en wat er versterkt kan worden. De beelden helpen om meer inzicht te krijgen in het probleemgedrag van je kind, en ook in je eigen handelen als ouder.

Bekijk de video Hoe werken videobeelden in de hulpverlening:

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/XQpoYjo0cLs?rel=0

16PLUS

Soms lukt het jongeren niet meer om de dingen te doen die ze willen doen. Jongeren hebben last van somberheid, boze buien en veel ruzie in hun omgeving. Of ze voelen zich eenzaam en trekken zich terug op hun kamer, gamen veel of gebruiken drugs. Ook het contact met ouders kan niet prettig lopen. Sommige van deze jongeren hebben weinig mensen om zich heen die ze kunnen steunen. Het kan bovendien zijn dat jongeren niet meer naar school gaan en dreigen hun diploma niet te halen.

Binnen 16PLUS hebben deze jongeren een vaste hulpverlener die hen helpt met de dingen die belangrijk zijn voor hen, zolang de jongere dat wil. Ook kunnen ze onderzoeken wie belangrijk voor hen zijn en of ze aan het contact met die mensen willen werken.

Adobe Stock 544900653

R75

Als je als jongere in regio Nijmegen in de problemen zit en dak- of thuisloos bent of dreigt te raken, is R75 er om je op te vangen. Bij maatschappelijkwerkers van R75 kun je je verhaal vertellen en op zoek gaan naar wat jou helpt.

R75 Itemfoto

Wil je meer informatie of heb je een vraag over onze hulp en behandeling thuis?

Velden met een * zijn verplicht