• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Onderwijs entrea lindenhout

Kinderen horen in het reguliere onderwijs, maar soms hebben zij tijdelijk meer ondersteuning nodig dan hun gewone basisschool kan bieden. Deze kinderen kunnen terecht bij onderwijs entrea lindenhout

De Berg en De Tapir

We hebben twee scholen in Ubbergen en Nijmegen:

Observatiegroep

Wanneer je kind basisonderwijs gaat volgen of al volgt, kan het zijn dat de precieze onderwijsbehoefte nog niet duidelijk in beeld is. Je kind kan bijvoorbeeld niet mee komen in de klas en heeft (veel) gedragsbegeleiding nodig. Je zoon of dochter komt op school onvoldoende tot ontwikkeling.

Obervatiegroep Itemfoto

Het is dan belangrijk om voor je kind de best passende onderwijsplek duidelijk te krijgen. Dat kunnen we in onze observatiegroep. Onze observatiegroep is er voor leerlingen uit de onder- en middenbouw van het reguliere en speciaal (basis)onderwijs en voor jonge leerlingen die gaan starten met hun basisschoolloopbaan.

Combigroep

Jongen glimlach itemfoto

Kinderen die tussen de 4 en 6 jaar oud zijn, kunnen gedurende één jaar in een Combigroep meedraaien. De Combigroep heeft speciaal onderwijs en behandeling geïntegreerd, waardoor jekind de meest passende (leer)omgeving en pedagogische aanpak krijgt. De behandeling wordt vormgegeven door leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen.

De kinderen in de Combigroep hebben problemen met hun ontwikkeling in sociaal-emotioneel opzicht en/of op het gebied van het leren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een verstoorde ontwikkeling van de spraak-taal, de motoriek, cognitie, gedrag, emotie en/of spel. De problemen van het kind hangen veelal samen met ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, leermoeilijkheden, een (medisch) belaste voorgeschiedenis van het kind of een verstoorde hechting. Daarnaast kunnen andere zaken een rol spelen in het gezin, die de problemen versterken. Denk daarbij aan opvoedproblemen, persoonlijke problemen van ouders en/of verzorgers en aan problemen met familie of buurt.

CombiPLUS

Op De Berg, speciaal onderwijs in Ubbergen, hebben we een bijzondere klas: de CombiPLUS. Dit is een klas voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8 die vanwege hun gedrag moeilijk kunnen meekomen in het regulier of speciaal onderwijs of door uitval niet (meer) naar school gaan. Dit kan zijn omdat ze zich boos, opstandig of druk gedragen of omdat ze juist in zichzelf keren. Soms lukt het de ouders van deze kinderen ook niet meer om hen naar school te krijgen. Deze kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig.

Adobe Stock 204057110

De CombiPLUS biedt deze kinderen, in een kleine groep van maximaal acht leerlingen, tijdelijk een combinatie tussen onderwijs en zorg. Op een manier waarbij onderwijs, zorg en ontspanning zich afwisselen, afgestemd op de klas én het individuele kind.

Ik heb een vraag

Velden met een * zijn verplicht