• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Alertheid coronavirus

Hoe gaat entrea lindenhout hiermee om?

Ook entrea lindenhout doet er alles aan om te voorkomen dat het coronavirus onze cliënten en medewerkers bereikt, maar voorop staat dat wij zo goed mogelijk zorg blijven verlenen. De zorg voor onze cliënt staat voorop.

Onze behandelingen lopen door, maar het kan zijn dat er in de ambulante hulp en in de persoonlijke contacten anders wordt gehandeld. Er kan in overleg bijvoorbeeld voor (beeld)bellen worden gekozen. Ook in de pleegzorg kan de begeleide omgang via (beeld)bellen plaatsvinden. We volgen de RIVM-richtlijnen en zijn 'op afstand' toch dichtbij.

Als er aanleiding voor is, kunnen besprekingen worden uitgesteld en worden vervangen door een telefonisch contact. En daar waar nodig kunnen in onze groepen en huizen de teams anders worden samengesteld. Als een kind met koorts naar de dagbehandeling of het logeerhuis komt, vragen wij de ouders het kind terug naar huis te nemen of brengen we het kind thuis.

Verder zijn wij alert en volgen nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM en de GGD. We hebben onze hygiënemaatregelen verhoogd en er is een crisisteam dat onmiddellijk tot een plan van aanpak kan overgaan als dat nodig is. Uiteraard samen met de GGD.

We zetten er samen de schouders onder om onze cliënten zo goed en zo gezond mogelijk te helpen. 'Met een koel hoofd en een warm hart.'