• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Annemarie Profittlich stapt over naar GGNet

Bestuurder verlaat entrea lindenhout per 1 november

Per 1 november 2022 treedt entrea lindenhout-bestuurder Annemarie Profittlich (51) aan als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van ggz-organisatie GGNet. Hiermee volgt zij Rob Jaspers op en zal ze met zorginhoudelijk bestuurder Jochanan Huijser de Raad van Bestuur van GGNet vormen.

Annemarie Profittlich nieuwsbericht 28 juli header


Annemarie Profittlich werkt sinds 2016 als bestuurder bij entrea lindenhout, waar zij sinds 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur is. Annemarie: “Ik heb een fantastische tijd gehad bij entrea lindenhout. Ik ben onder de indruk van de motivatie en diepe betrokkenheid van heel veel medewerkers. Ik heb altijd het gevoel gehad het echt samen te doen omdat iedereen de schouders eronder zet en echt gaat voor de kinderen en gezinnen die een vraag aan ons hebben. Ik heb veel waardering voor de medezeggenschapsraden zoals de cliëntenraad, jongerenraad, pleegouderraad, ondernemingsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die steeds constructief hebben meegedacht waardoor besluiten echt beter zijn geworden."

De Raad van Toezicht van entrea lindenhout vindt het vertrek van Annemarie jammer, en beraadt zich op de stappen die gezet zullen moeten worden in de opvolging. Voorzitter Ruud Coolen van Brakel: “Annemarie heeft met groot elan voor en na de fusie leiding gegeven aan een zich op allerlei terreinen snel en professioneel ontwikkelende organisatie in een grillig krachtenveld. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.”

Tot half oktober zal Annemarie nog een aantal zaken afronden en zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht, in nauw overleg met de Raad van Toezicht en adjunct-bestuurder John Goessens.


Foto: Rutger Hollander