• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

CNV en Werkgeverij starten proef met regionaal collectief werkgeverschap

Talent in de zorg inzetten waar het werkt

Vakbond CNV Zorg & Welzijn en het samenwerkingsverband de Werkgeverij (Moviera, Entrea Lindenhout, RIBW Nijmegen en Rivierenland, Pro Persona en Iriszorg) starten in Gelderland met een proef die werknemers in de zorg aan meerdere werkgevers koppelt. Het doel van dit collectieve werkgeverschap is om het tekort aan zorgpersoneel te lijf te gaan. Vanaf vandaag kunnen werknemers van de betrokken werkgevers zich inschrijven.

Een werknemer kan tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) in dienst treden van meerdere werkgevers. Hierdoor ontstaat meer kans op ontwikkeling van medewerkers en verrijking van hun loopbaan. Voor de zorg kan hierdoor een flexibeler personeelsbestand mogelijk worden gemaakt.

Gaby Perin-Gopie, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Voor werknemers wordt het mogelijk in overleg van werkgever te wisselen, terwijl de arbeidsovereenkomst minimaal gelijk blijft. Zorgpersoneel kan zich zo talent ontwikkelen en de loopbaan in de zorg afwisselend maken. Zo blijft werken in de zorg aantrekkelijk en is er minder kans dat werknemers voor een andere sector kiezen. Het doel is tevreden zorgpersoneel én tevreden cliënten en patiënten op de werkvloer. Dit kan, naast de sectorbrede verbetering van de arbeidsvoorwaarden, een model zijn dat bijdraagt aan bestrijding van personeelstekorten in de zorg.”

Annemarie Profittlich, voorzitter van de Werkgeverij: ”Deze proef is de eerste stap naar echt regionaal collectief werkgeverschap waarbij werkgevers kunnen profiteren van zich steeds ontwikkelende werknemers. We kunnen daarbij werknemers inzetten op hun talent. Leeftijd en fase in de loopbaan zullen mee bepalen waar iemand werkt en welk werk hij of zij gaat doen.”

De proef duurt tot maart 2023. Met de resultaten van de proef wordt een regionaal collectief arbeidscontract ontwikkeld, worden lessen geleerd over hoe deze werkvorm loopbaan- en roostertechnisch te realiseren en worden zaken als beloning, belasting, pensioen en werk/vrijetijd-balans voor deze groep werknemers verder vorm gegeven.