• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Het Kind Voorop: project passende kinderopvang

Voor álle kinderen kinderopvang in de eigen wijk.

Het Kind Voorop


Entrea lindenhout participeert in het project ‘Het kind voorop; op weg naar passende kinderopvang’. Het streven is dat alle kinderen in hun eigen wijk in Arnhem kinderopvang krijgen. Inclusie is het uitgangspunt; elk kind hoort erbij met zijn eigen ontwikkelingsbehoefte. Kinderen hoeven niet meer naar de specialist toe voor passende hulp, de specialist komt naar het kind.

Henriëtte van Winden leidt het project ‘Het kind voorop’ in opdracht van de gemeente Arnhem vanuit haar hart: ‘Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst en wat is er mooier dan dat we hen nu al kunnen laten zien: Jij hoort erbij, er is plek voor jou, jij mag er zijn.’

Vertrouwd en dicht bij thuis

Dat gebeurt in Arnhem door kinderen tussen de 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsvraag binnen de kinderopvang te ondersteunen waar dat nodig is. Henriëtte van Winden, projectleider: ‘Hiervoor is samenwerking met netwerkpartners zoals het sociaal wijkteam, het consultatiebureau, Driestroom, Kentalis en entrea lindenhout, onmisbaar. Het kind krijgt binnen de reguliere kinderopvang wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in samenwerking met elkaar. Voor ouders en kinderen is het fijn dat het kind in hun eigen omgeving kan blijven, vertrouwd en dichtbij huis.’

Coach en bevlogen pedagogisch medewerkers

Om passende kinderopvang te kunnen bieden, is het van belang dat het kind in een kwalitatief sterke pedagogisch-educatieve omgeving kan gedijen. Mede daarom is er een nieuwe functie in het leven geroepen; de ‘coach passende kinderopvang’. Deze coach richt zich op structurele professionalisering van de pedagogisch medewerker en kijkt hiertoe naar het kind, de groep en naar het handelen van de pedagogisch medewerker. ‘Je kunt een kind alleen maar verder helpen als je ook naar de omgeving kijkt en samen met ouders optrekt.’
De coach ondersteunt de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in het meer bewust bekwaam worden. ‘De meeste medewerkers hebben al veel ervaring en kennis, het gaat om bewustwording en versterking van wat goed gaat en toevoegen wat nodig is. Met dit doel is tevens een ‘scholingsmodule passende kinderopvang’ ontwikkeld door twee trainers. Alles ten goede van de kinderen’, vertelt Henriëtte. ‘Dat is het mooie van de mensen die werken in de kinderopvang, zij zijn heel bevlogen en willen allemaal het kind voorop.’

Een andere mindset

In overleg met ouders kan door het team van de kinderopvang een specialist voorliggend ingezet worden als een kind meer ondersteuning nodig heeft, bij bijvoorbeeld taal- en spraakproblemen, gedragsproblemen of meer specifieke ontwikkelingsvragen. De hulpverlener van entrea lindenhout wordt bijvoorbeeld gevraagd om naar de kinderopvang te komen om een kind te helpen met zijn emotieregulatie. Dat vraagt van alle hulpverleners een andere mindset en een andere werkwijze dan wanneer een kind naar entrea lindenhout gaat voor specialistische behandeling.

Projectleider Henriëtte van Winden ziet dat de werkwijze effect heeft: ‘De effectmeting is nog te klein om er harde conclusies aan te verbinden, maar we hebben wel gezien dat meer kinderen in de reguliere kinderopvang kunnen blijven en ook dat meer kinderen doorstromen naar het regulier onderwijs. Deze manier van samenwerken levert absoluut iets op.’