• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Laatste stappen in 'fusierits' entrea lindenhout

Het was april 2017 toen de fusie van Entrea en Lindenhout van start ging. Nieuwsgierig en open, waarbij het idee van de ‘fusierits’ door iedereen werd omarmd. Een bestuurlijke fusie was de start en de voortgang lag in handen van de gezamenlijke ontwikkeling en integratie van de inhoud; de zorg aan kinderen en hun gezin. Dit jaar worden de laatste stappen gezet naar een volledig juridische fusie, onder andere met een goedkeuringsvraag aan de gemeenten.

Kinderen horen thuis of anders zo thuis mogelijk

Bestuurder Annemarie Profittlich: We wilden niet twee keer zo groot worden, maar steeds betere hulp bieden aan baby’s, kinderen, jongeren op weg naar volwassenheid én hun ouders, die onze specialistische hulp nodig hebben.’ Een proces van het bundelen van krachten kwam op gang. Vanuit een gezamenlijke visie dat kinderen thuis horen, of anders zo thuis mogelijk. In 2018 werden alle ondersteunende diensten in één Servicebureau samengebracht en op dit moment worden de stappen gezet naar een volledige fusie per 2020.

Overleg met gemeenten

Een van de activiteiten van Maarten Hoek, bestuurder ad interim, is het voorbereiden en afronden van de fusie entrea lindenhout. Een traject waarin stappen zorgvuldig gezet worden. Maarten Hoek: ‘Om volledig met onze zorg en zorgprofessionals te kunnen fuseren, hebben we toestemming nodig van de gemeenten. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de inkoop van zorg en het overhevelen van budgetten. We moeten dan ook goed in beeld brengen hoe onze contracten met alle gemeenten in elkaar steken en wat er voor nodig is om als gefuseerde zorgorganisatie optimaal beschikbaar te blijven voor de gezinnen uit die gemeenten die ons nodig hebben.’

Stap voor stap

Stap voor stap zet de krachtenbundeling zich voort. Werkprocessen worden afgestemd, cliëntregistratiesystemen geïntegreerd en inmiddels zijn we trots op een nieuwe website entrealindenhout.nl. Zo zijn we op weg naar volledig samen. Het belooft een mooie uitkomst te worden!

Fusierits-bijna-dicht-itemfoto