• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Marjan Boertjes nieuwe bestuurder vanaf april

John Goessens hervat rol adjunct-bestuurder

Marjan Boertjes wordt per 1 april de nieuwe bestuurder van entrea lindenhout. John Goessens, die de afgelopen maanden de taken van bestuurder en adjunct-bestuurder combineerde, richt zich vanaf 1 april weer volledig op zijn taken als adjunct-bestuurder.

Marjan Boertjes jan23 hires 2

Marjan Boertjes komt van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), dat zorgprofessionals ondersteunt met expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij CCE was zij 7 jaar directeur consultatie en expertise en verving ze de bestuurder bij langdurige afwezigheid. De jeugdzorg kent zij vooral goed door de 19 jaar voor CCE, waar ze verschillende functies bekleedde bij de William Schrikker Groep.

Marjan Boertjes: “Ik voelde mij snel thuis bij entrea lindenhout, een belangrijk signaal. Entrea lindenhout is er immers voor kinderen en jongeren voor wie ‘je thuis voelen’ niet vanzelfsprekend is. Doordat het thuis niet goed gaat, of doordat het in hun land niet goed gaat en ze moeten vluchten. Om je goed te kunnen ontwikkelen, hebben mensen het nodig om veilige grond te voelen. Kinderen, volwassenen, wij allemaal. Ik kijk ernaar uit te gaan bijdragen aan dit thuisgevoel, aan rust en nabijheid. Voor de jeugd, hun gezinnen, maar ook voor pleegouders, collega’s en andere betrokkenen.”

Doorbouwen

John Goessens vervulde naast zijn rol als adjunct-bestuurder tijdelijk de rol van bestuurder. Dit gaf de Raad van Toezicht de tijd om na het vertrek van Annemarie Profittlich, rustig te zoeken naar een bestuurder. Onno de Zwart, voorzitter Raad van Toezicht van entrea lindenhout: “Marjan Boertjes is iemand die de jeugdhulp vanuit veel rollen goed kent en weet welke opgaven er voor de komende jaren zijn. Zij zal doorbouwen op de ambitie om ondersteuning en hulp ‘zo thuis mogelijk’ voor jongeren en gezinnen aan te bieden. We zijn blij met haar komst. Tevens zijn we John Goessens heel erkentelijk voor zijn invulling van de taken en verantwoordelijkheden als bestuurder.” Naast de RvT waren ook vertegenwoordigers van medewerkers, ouders, jongeren en leden van het managementteam betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe bestuurder.

Visie op hulp

De komst van Marjan Boertjes betekent voor entrea lindenhout een onverminderde focus op de ingeslagen koers voor jeugdhulpverlening. De organisatie behoudt zijn visie op de rol van de hulpverlening in het leven van gezinnen, kinderen en jongeren: (een tijdje) aansluiten bij hun verlangens, hun veerkracht en hun toekomstbeeld. Ook heeft entrea lindenhout een duidelijk beeld van de drijfveren waarmee de invulling van de hulp, maar ook de samenwerking daaromheen tot stand komt. Met als belangrijke pijler: ‘anders’ zijn past in het gewone leven.