• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Miniconferentie: 'Opgroeien met ouders en pleegouders' geslaagd!

Het is voor kinderen ingrijpend om in een pleeggezin geplaatst te worden. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de emoties en loyaliteit van een pleegkind naar de eigen familie?

Op maandag 15 april kwamen zo’n 60 ouders, pleegouders, gezinshuisouders en medewerkers van entrea lindenhout naar Arnhem voor de miniconferentie ‘Opgroeien met ouders en pleegouders – zorgen voor een kind dat leeft met twee families.' De miniconferentie was georganiseerd, op initiatief van de Raad van Pleegouders omdat er binnen entrea lindenhout steeds meer aandacht is voor dit onderwerp.

Loyaliteit naar eigen familie

Goede zorg voor kinderen in een pleeggezin of gezinshuis betekent ook dat er oog is voor de ingewikkelde werkelijkheid waarin zij vaak verkeren. Kinderen moeten leren omgaan met de loyaliteit naar de eigen familie en alles wat daarbij komt kijken. Twee acteurs van Pit Improvisatietheater verwoordden hoe het voor een pleegkind is om bij pleegouders te leven en tegelijkertijd naar vader en/of moeder te verlangen. Ook lieten ze zien hoe complex het voor ouders van een pleegkind is om wel vader of moeder te zijn, maar niet de opvoeder. En zij maakten duidelijk hoe ingewikkeld het voor pleegouders en gezinshuisouders kan zijn om de ouders van hun pleegkind de plek te geven die hen toekomt.

Verdriet

Thomas Polenz, die op tienjarige leeftijd korte tijd in een pleeggezin verbleef, vertelde hoe hij soms het gevoel had te moeten kiezen tussen zijn moeder en zijn pleegouders. Dat heeft zijn vertrouwen in de hulpverlening geen goed gedaan. Ook aan de vijf dilemma-tafels kwamen dit soort verhalen naar boven.

Onzichtbare banden

Jan Willem Roseboom, organisator en gezinshuisouder: “Je zou soms willen dat er een bril bestond waardoor je al die onzichtbare banden tussen je pleegkind en de eigen familie kon zien. Dan zou je soms beter begrijpen hoe je er voor je pleegkind kunt zijn. Ook al bestaat die bril niet, je kunt jezelf er wel in oefenen. En wat je ook kunt doen: proberen jouw eigen emoties, behoeften en verlangens te scheiden van wat je pleegkind echt nodig heeft om met twee families te leven. Want wat ik er zelf ook van vind: het is een deel in zijn of haar leven wat er altijd is.”

Verbeteren

Binnen entrea lindenhout blijft het onderwerp komende tijd hoog op de agenda staan. Gé Haans, Marieke Klein Entink en Yvonne Aartsen doen onderzoek en jeugdzorgwerkers pleegzorg kunnen in de begeleiding extra aandacht besteden aan dit thema. Want: echt goede zorg voor pleegkinderen kan alleen wanneer er erkenning is voor de band tussen pleegkind en ouders. En wanneer we wegen vinden om onze pleegkinderen te helpen opgroeien met ouders én pleegouders.