• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Onderzoek ‘Opgroeien in twee families’

Een pleegkind is het kostbaarste bezit van een ander. Op 6 januari presenteren Yvonne Aartsen, Gé Haans en Marieke Klein Entink ‘Opgroeien in twee families’.

Op 6 januari presenteren Yvonne Aartsen en Marieke Klein Entink van pleegzorg entrea lindenhout samen met Gé Haans hun boek: ‘Opgroeien in twee families’. ​Ze deden onderzoek naar hoe het ouderschap van ouders zich verhoudt tot het ouderschap van pleegouders, met het oog op een goedlopende samenwerking tussen ouders en pleegouders. Bijzonder is dat het perspectief van alle betrokkenen in kaart is gebracht: ouders, pleegouders, pleegkinderen en kinderen en professionals. Conclusie: laat kinderen opgroeien in verbinding met hun beide gezinnen.

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd om inzicht te scheppen in wat er gebeurt bij álle sleutelfiguren in een pleegzorgsituatie: de ouders, het pleegkind, de pleegouders en de eigen kinderen. Oog hebben voor alle invalshoeken ondersteunt de precaire opdracht aan pleegzorg: zorgen dat een kind zich geliefd en geborgen voelt en dat het in verbinding kan blijven met iedereen die hem of haar dierbaar is. Daarom concluderen de onderzoekers dat we in de pleegzorg het vizier moeten openen voor het beeld dat een pleegkind feitelijk in twee families opgroeit. Speciale aandacht is er voor de verbinding tussen pleegkind en pleegouders; pleegouders zijn namelijk niet alleen opvoeders, hun rol is er om het kind liefde en geborgenheid te geven en het gevoel dat het gewenst is.

Liefdevol

Pleegouders mogen gewoon van hun pleegkinderen houden, want dat hebben kinderen nodig. Uit het onderzoek blijkt dat pleegkinderen meer baat hebben bij een liefdevolle relatie dan bij ‘gepast afstand houden’. Dit houden van kan goed samengaan met de liefde tussen ouders en kinderen. Een van de pleegouders vatte het zo samen: “Het is belangrijk dat ouders en pleegouders elkaar het onvoorwaardelijk houden van het kind gunnen”.

Nieuw paradigma

De inleiding van het boek voorspelt dat dit onderzoek aansluit bij een ophanden zijnde paradigmashift binnen de pleegzorg: “Een pleegzorg die niet zozeer gebaseerd is op vervangende zorg, maar op ondersteunende zorg. Een pleegzorg die uitgaat van inclusieve zorg, dat wil zeggen op ondersteuning van het hele systeem: pleegkind, ouder, pleegouders en eigen kinderen van pleegouders in plaats van exclusieve zorg die zich enkel richt op het pleegkind. Een pleegzorg die prioriteit geeft aan het goed en procesmatig ontwikkelen van de samenwerking tussen ouders en pleegouders en daarmee voor het pleegkind meer continuïteit bewerkstelligt. Een pleegzorg die het pleegkind laat opgroeien in twee families: pleegkind zijn samen met ouders en pleegouders.”

Het onderzoek ‘Opgroeien in twee families’ is uitgevoerd door Yvonne Aartsen, Gé Haans en Marieke Klein Entink, met ondersteuning van de Christine Bader Stichting Irene KinderZiekenhuis, en in samenwerking met entrea lindenhout en Sterk Huis. De publicatie verschijnt bij SWP. De online boekpresentatie is op woensdag 6 januari om 15.30. Betrokkenen bij het onderzoek en (professionele) belangstellenden kunnen aansluiten bij deze Teams bijeenkomst. Aanmelden kan bij Karin Troost, pleegzorg entrea lindenhout via k.troost@entrealindenout.nl