• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

‘Onvoldoende beschermd’: rapport over geweld in de jeugdzorg

Rapport Commissie De Winter, excuses en in gesprek met slachtoffers

Op 12 juni is het rapport van de Commissie De Winter verschenen, die op verzoek van het kabinet onderzoek heeft uitgevoerd naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden. Uit dat rapport kwam naar voren dat in alle deelsectoren (residentiële instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, pleegzorg, jeugd GGZ, LVB-sector, doven- en blindeninternaten, AMV’s) van de jeugdzorg de afgelopen zeventig jaar geweld heeft plaatsgevonden.

Het leed dat de slachtoffers is aangedaan is groot en het rapport heeft ons geraakt. Kinderen en jongeren hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners, of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van.

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor dit geweld. Er is te weinig gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen. Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen, luisteren en leren, om te komen tot een jeugdzorg die beter beschermt.

Slachtofferhulp Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling en lotgenotenorganisaties kunnen slachtoffers hierbij ondersteunen. De aanbevelingen uit het rapport worden besproken met slachtoffers, jongeren en professionals, en waar het kan zo snel mogelijk in de praktijk gebracht.

Entrea lindenhout

Ook entrea lindenhout biedt haar excuses aan. En ook wij willen in gesprek komen met slachtoffers van geweld en nadrukkelijk leren om te verbeteren en kinderen en jongeren beter te beschermen. We zijn vorig jaar begonnen met dialogen tussen cliënten, professionals en bestuurders. Gesprekken over geweldloze jeugdzorg. Daaruit weten we dat geweld voor iedereen iets anders kan betekenen en dat dit aandacht verdient.

Ben je een van de slachtoffers en wil je in gesprek over het geweld in de jeugdzorg dat je hebt meegemaakt , dan kun je contact opnemen met Perspectief Herstelbemiddeling voor ondersteuning bij het in gesprek gaan met organisatie of dader. Hiervoor vind je op de website: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl een aanmeldformulier. Er is ook een telefonisch aanmeldpunt: T 030-2340045.

Je kunt ook contact opnemen met de bestuursassistent van entrea lindenhout: Mark Coenders, T 088 356 20 00, m.coenders@entrealindenhout.nl. Hij zal je met je melding bij de juiste persoon of instantie op weg helpen.