• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Terug naar huis: het kan wél

Alliantie Simba Familiezorg gestart

Entrea lindenhout is een van de partners die afgelopen jaren deel heeft genomen aan de pilot Simba Familiezorg, een project van SOS Kinderdorpen. De pilot is inmiddels afgerond en toonde aan dat via intensieve familiebegeleiding en betere samenwerking met én tussen hulpverleners meer kinderen na een uithuisplaatsing duurzaam kunnen terugkeren naar hun ouder(s). Nu is de Alliantie Simba Familiezorg gestart.

Positieve resultaten

Tijdens het pilotproject zijn tussen 2019 en 2022 17 gezinnen met in totaal 31 kinderen begeleid. Het ging om gezinnen met verschillende problemen tegelijk, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, schulden, echtscheiding en/of verslaving. Het doel was dat 60% van de kinderen terug kon naar huis. De resultaten zijn veel positiever, blijkt uit het eindrapport. 92% (11 van de 12 gezinnen) waarbij terugkeer naar huis de ambitie was slaagde hierin. In de gezinnen waar familieversterking het doel was lukte dat bij 93%: familieleden hebben weer vaker en beter contact.

Samenwerken met ouders

Deze resultaten zijn mogelijk dankzij intensieve ondersteuning van gezinnen. Bij de start van een Simba-traject vragen we instemming en actieve inbreng van alle mensen in en rond het gezin: ouders, gezinshuisouders, hulpverleners en bijvoorbeeld ook buren of vrienden. Zij vormen met elkaar het Simba-team van het gezin. Dit team onderzoekt wat precies de problemen en hulpvragen zijn. Daarbij is aandacht voor (trauma’s van) kinderen én ouders. In de begeleiding gaat de aandacht eerst naar samenwerking tussen alle betrokkenen. Vervolgens stellen de ouders persoonlijke doelen op om de thuissituatie veilig te maken. Bij het werken daaraan krijgen zij individuele ondersteuning van een Simba-familiebegeleider.

Doordat ouders gelijkwaardige deelnemers zijn in het Simba-team voelen zij zich gehoord en sterk gemotiveerd om hun doelen te bereiken, zodat hun kinderen kunnen terugkeren. De praktijk toont aan dat dit ook werkt in gezinnen met meervoudige, ernstige problemen.

Alliantie Simba Familiezorg gestart

Nu de pilot tot een einde is gekomen is de Alliantie Simba Familiezorg gestart. Dinsdag werd de alliantieovereenkomst getekend in Den Haag. Vanuit de alliantie blijven wij samenwerken om de werkwijze verder te verspreiden en andere jeugdzorgorganisaties op te roepen om familiebegeleiding en -versterking in te zetten bij de gezinnen die zij ondersteunen.

JFO 9139bw


Andere alliantiepartners zijn: Jeugddorp de Glind, Jeugdformaat, Leger des Heils W7G Midden Nederland, Coöperatie Dichtbij, Gezinshuis.com en het Simba-team.

Neem voor aanvullende informatie contact op met Henk Jonker, via 0342 45 90 30 of info@jeugddorpdeglind.nl.

Simba met witruimte