• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Opvoeden vanuit verbindend gezag

Opvoeden vanuit verbindend gezag:"Niet willen winnen, maar volhouden".

Of het nu gaat om woede-uitbarstingen, liegen, stelen, extreme angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving; ouders die vastlopen in de opvoeding van hun kind vervallen vaak in een ‘harde aanpak’ of geven te veel toe. Manieren die de situatie juist doen escaleren. De training Verbindend Gezag van entrea lindenhout biedt een effectief alternatief zonder dat de medewerking van de jongere nodig is.

“In de kern gaat het erom dat je als opvoeder een houding aanneemt vanuit contact, samenwerking en gezag en dus niet vanuit macht. Elke ouder, maar ook leerkrachten en hulpverleners, zouden dit gedachtegoed in hun rugzak moeten hebben”, vertelt Johan de Nood, trainer Verbindend Gezag bij entrea lindenhout. Samen met zijn collega trainers Susan Nijenhuis en Joyce Lentjes vertelt hij wat het gedachtegoed inhoudt en hoe de training voor ouders eruit ziet.

Zelfcontrole is belangrijk

Johan: “De training is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren en is gebaseerd op zes pijlers. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is: Controle over jezelf is haalbaar, controle over de ander is een illusie. Het zit heel erg in de houding van de ouder. Vooral pubers proberen je bijvoorbeeld nog wel eens weg te drukken. Je bent niet welkom op hun kamer of ze roepen: ‘waar bemoei je je mee.’ Vanuit het Verbindend Gezag zeg je als ouder: ‘Ik ben jouw ouder, ik mag die ruimte innemen, dat is mijn taak en mijn verantwoordelijkheid.’ In alles wat je doet en zegt laat je dat ook merken.”

Pijlers geven handvatten

Susan: “De pijlers geven ouders handvatten: Hoe vergroot je je aanwezigheid, hoe maak je een relatiegebaar naar je kind, hoe verander je je eigen gedrag, bij wie zoek je steun, hoe kun je je verwachtingen blijven uitspreken? Dat begint bijvoorbeeld met te zeggen: ‘Ik merk dat ik heel boos word en ik wil niet tegen je schreeuwen. Dus ik stop nu even totdat ik zelf weer rustig ben en dan kom ik er bij je op terug.’ Daarmee zeg je eigenlijk tegen je kind: ‘Deze relatie is te belangrijk voor mij. Ik wil niet tegen jou schreeuwen en dat verwacht ik ook niet van jou. Dus ik geef zelf het goede voorbeeld.’”

Van onmacht naar kracht

Ouders volgen gedurende ongeveer een half jaar de training thuis of op kantoor. Na een uitleg van het gedachtegoed gaan ze zelf aan de slag. Susan: “We besteden veel aandacht aan het leren kennen van de eigen triggers en aan welk probleemgedrag voor de ouders het belangrijkste is. Waar ze zich dus op willen focussen. Met behulp van de pijlers maken we vervolgens een plan dat de ouders helpt in de thuissituatie. Daardoor voelen ze zich minder onmachtig en juist krachtig, want ze worden niet meer zo snel verrast door een situatie en ze weten wat ze moeten doen.”

Andere doelen stellen

Handvandaag

Joyce: “Het gaat vooral om de boodschap die erachter zit. Als je bijvoorbeeld tegen je kind zegt dat het op tijd thuis moet komen, dan leg je uit waarom. Dus niet omdat jij het zegt, maar omdat je het niet verantwoord vindt dat hij of zij nog laat op straat rondloopt. Dat je je dan zorgen maakt. Vooral die ondertiteling is belangrijk, want dan heb je het over de relatie, over de verbinding. Ook leren we ouders andere doelen stellen. Niet: ik wil dat mijn kind op tijd thuis komt. Maar: ik blijf bij mijn grens en zet daarbij de dingen in die ik me heb voorgenomen. Als je dat als doel stelt, zul je als ouder sneller succes ervaren dan wanneer je het laat afhangen van hoe je kind zich gedraagt.”

Piketpaaltje slaan

Een belangrijke eenzijdige actie, die je als ouders inzet, is de aankondigingsbrief. Als tijdens de training helder is geworden tegen welk gedrag ouders zich gaan verzetten, schrijven ze een brief aan hun kind. Daarin staat onder meer wat ze niet meer accepteren, wat ze zelf anders gaan doen en welke hulp ze hebben ingeschakeld. Ze sluiten de brief af met het vertrouwen dat ze er samen met hun kind uit gaan komen. Joyce: “De brief is voor het kind, maar we zien dat ouders het vaak ook ervaren als een brief aan zichzelf. Ze slaan een soort piketpaaltje waar ze steeds aan kunnen refereren als het ongewenste gedrag zich voordoet.” Johan: “Een belangrijke mantra is: je hoeft niet te winnen, je hoeft alleen maar vol te houden. Daarmee bedoelen we dat je als ouder je positie behoudt en niet toegeeft. Je hoopt daarmee uiteindelijk de invloed op je kind te vergroten en de relatie te versterken.”

Meer informatie

Lees meer over Verbindend Gezag in de folder, klik op de link hieronder. Of neem contact op met het Entreeteam telefoonnummer 088 356 30 00.


Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
De termen Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet worden vaak door elkaar gebruikt. Geweldloos Verzet is onderdeel van Verbindend Gezag en gaat over de interventies, je letterlijk geweldloos verzetten tegen negatief en destructief gedrag. Daarbij is een verbindende houding van de opvoeder een voorwaarde. Een houding die bestaat uit contact, samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie.