• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanmelden voor hulp
Aanmelden voor hulp

Waarom stoppen pleegouders bij entrea lindenhout?

John Goessens, manager zorg: ‘Dat pleegouders soms teleurgesteld stoppen is zeker herkenbaar. Maar het getal dat in dit onderzoek is genomen (meer dan 50%) komt niet overeen met het beeld dat ontstaat als we kijken naar een soortgelijk onderzoek bij vertrokken pleegouders van entrea lindenhout.’

In de maand januari verscheen het rapport ‘ waarom stoppen pleegouders?’ dat werd opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Nederlandse vereniging voor pleeggezinnen (NVP) en Jeugdzorg Nederland. Door dit rapport ontstond het beeld dat meer dan de helft van de pleegouders vroegtijdig stopt uit ontevredenheid. Als belangrijke oorzaak werd ook de slechte begeleiding genoemd. Daarbij ging het nogal vaak over de (gezins)voogdij, maar ook geregeld over de pleegzorgaanbieder. John Goessens, manager zorg: ‘Dat pleegouders soms teleurgesteld stoppen is zeker herkenbaar. Maar het getal dat in dit onderzoek is genomen (meer dan 50%) komt niet overeen met het beeld dat ontstaat als we kijken naar een soortgelijk onderzoek bij vertrokken pleegouders van entrea lindenhout.’

Meer stabiliteit

Het onderzoek van NJi, NVP en Jeugdzorg Nederland was gebaseerd op de pleegouders die in een bepaalde periode waren gestopt. De helft van deze pleegouders heeft een enquête toegestuurd gekregen. Vervolgens konden pleegouders zelf beslissen of ze wel of niet zouden reageren. Een op de vijf pleegouders heeft de enquête teruggestuurd. Waarmee het onderzoek uiteindelijk gebaseerd is op 10% van de gestopte ouders, die op eigen initiatief hebben deelgenomen. Maar ondanks het feit dat het onderzoek daarmee niet helemaal representatief is, brengt het wel de zwakke plekken in beeld zoals de nazorg, die beter kan, en het gebrek aan continuïteit in de begeleiding. John Goessens: ‘Alle verbeterpunten worden meegenomen in het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg.’ In dit Actieonderzoek werken NJi, NVP en Jeugdzorg Nederland samen met tien pleegzorgorganisaties (waaronder entrea lindenhout) aan het terugdringen van uitval van pleegouders en het voorkomen van voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen.

Uitkomsten pleegouders entrea lindenhout

Entrea lindenhout heeft een eigen onderzoek gedaan onder alle (150) pleegouders die stopten als pleeggezin tussen 1 januari 2016 en 31 augustus 2018. We zien dat de meeste pleegouders benoemen dat zij gestopt zijn met pleegzorg omdat het kind is teruggegaan naar ouders, of 18 jaar is geworden met positieve afronding. Toch is ook 20% van de pleegouders gestopt, terwijl ze dat eigenlijk niet gewild hadden. Vaak omdat de opdracht als te zwaar werd ervaren, of de problematiek van het kind te ingewikkeld. Of omdat het niet goed ging tussen eigen kinderen en pleegkinderen. Of omdat er wat gebeurde in de gezinsomstandigheden dat niet was voorzien.

Samenwerkingsproblemen met entrea lindenhout en/of andere organisaties wordt ook door pleegouders genoemd, maar dat bleek maar een beperkte groep (2%). Het belangrijkste aandachtspunt dat pleegouders aangeven betreft de wisseling van begeleiders. John Goessens: ‘We zullen ons als pleegzorgorganisatie zeker hard maken voor meer stabiliteit.’

Belangstellenden kunnen in deze handout alles over het onderzoek bij pleegouders van entrea lindenhout lezen.